ویزای چین

ویزای چین بصورت توریستی سینگل و گروهی و نیز تجاری سینگل ، دبل و مولتی ارائه میگردد که انواع آن در مدت زمان های مختلف در زیر اشاره شده است :

ضمنا برای رفع هرگونه ابهام و کسب اطلاعات بیشتر در جهت صدور ویزای آنلاین کلیک نمایید.

سفارت چین فقط در روزهای فرد مدارک شما را تحویل میگیرد و تحویل می دهد.

 

نوع ویزا : 1 ماهه توریستی انفرادی عادی

کشور : چین

قیمت : 120 دلار

مدت اقامت : 30 روز

مدت اعتبار ویزای چین : طبق تاریخ پرواز

مدت اخذ ویزای چین : 7 روز کاری

مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار ، دو قطعه عکس رنگی 5x3.5 تمام رخ با زمینه سفید

کپی شناسنامه ،تمکن مالی و تسویه حساب کامل ، مشخصات کامل فردی

 

نوع ویزا : 1 ماهه توریستی انفرادی فوری

کشور : چین

قیمت : 150 دلار

مدت اقامت : 30 روز

مدت اعتبار ویزای چین : طبق تاریخ پرواز

مدت اخذ ویزای چین : 4 روز کاری

مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار ، دو قطعه عکس رنگی 5x3.5 تمام رخ با زمینه سفید

کپی شناسنامه ، تمکن مالی و تسویه حساب کامل ، مشخصات کامل فردی

 

نوع ویزا : 1 ماهه توریستی گروهی عادی

کشور : چین

قیمت : 100 دلار

مدت اقامت : 30 روز

مدت اعتبار ویزای چین : طبق تاریخ پرواز

مدت اخذ ویزای چین : 10 روز کاری

مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار ، دو قطعه عکس رنگی 5x3.5 تمام رخ با زمینه سفید

کپی شناسنامه ، تمکن مالی و تسویه حساب کامل ، مشخصات کامل فردی ، ویزای گروهی حداقل 5 نفر می باشد

 

نوع ویزا : 1 ماهه توریستی گروهی فوری

کشور : چین

قیمت : 130 دلار

مدت اقامت : 30 روز

مدت اعتبار ویزای چین : طبق تاریخ پرواز

مدت اخذ ویزای چین : 5 روز کاری

مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار ، دو قطعه عکس رنگی 5x3.5 تمام رخ با زمینه سفید

کپی شناسنامه ، تمکن مالی و تسویه حساب کامل ، مشخصات کامل فردی ، ویزای گروهی حداقل 5 نفر می باشد

 

نوع ویزا : 1 ماهه تجاری عادی

کشور : چین

قیمت : 290 دلار

مدت اقامت : 30 روز

مدت اعتبار ویزای چین : طبق تاریخ پرواز

مدت اخذ ویزای چین : 20 روز کاری

مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار ، دو قطعه عکس رنگی 5x3.5 تمام رخ با زمینه سفید

کپی شناسنامه ، تمکن مالی و تسویه حساب کامل ، مشخصات کامل فردی

 

نوع ویزا : 1 ماهه تجاری فوری

کشور : چین

قیمت : 320 دلار

مدت اقامت : 30 روز

مدت اعتبار ویزای چین : طبق تاریخ پرواز

مدت اخذ ویزای چین : 18 روز کاری

مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار ، دو قطعه عکس رنگی 5x3.5 تمام رخ با زمینه سفید

کپی شناسنامه ، تمکن مالی و تسویه حساب کامل ، مشخصات کامل فردی

 

نوع ویزا : 3 ماهه تجاری دوبل

کشور : چین

قیمت : 530 دلار

مدت اقامت : 30 روز

مدت اعتبار ویزای چین : طبق تاریخ پرواز

مدت اخذ ویزای چین : 15 روز کاری

مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار ، دو قطعه عکس رنگی 5x3.5 تمام رخ با زمینه سفید

کپی شناسنامه ، تمکن مالی و تسویه حساب کامل ، مشخصات کامل فردی

برای ویزای 3 ماه به بالا حداقل باید یک ویزای تجاری قبلی در گذرنامه باشد

 

نوع ویزا : 6 ماهه تجاری مولتی

کشور : چین

قیمت : 900 دلار

مدت اقامت : 30 روز

مدت اعتبار ویزای چین : طبق تاریخ پرواز

مدت اخذ ویزای چین : 15 روز کاری

مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار ، دو قطعه عکس رنگی 5x3.5 تمام رخ با زمینه سفید

کپی شناسنامه ، تمکن مالی و تسویه حساب کامل ، مشخصات کامل فردی

برای ویزای 3 ماه به بالا حداقل باید یک ویزای تجاری قبلی در گذرنامه باشد

 

نوع ویزا : 1 ساله تجاری

کشور : چین

قیمت : 1320 دلار

مدت اقامت : 30 روز

مدت اعتبار ویزای چین : طبق تاریخ پرواز

مدت اخذ ویزای چین : 17 روز کاری

مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار ، دو قطعه عکس رنگی 5x3.5 تمام رخ با زمینه سفید

کپی شناسنامه ، تمکن مالی و تسویه حساب کامل ، مشخصات کامل فردی

برای ویزای 3 ماه به بالا حداقل باید یک ویزای تجاری قبلی در گذرنامه باشد

موارد مرتبط

ویزای هنگ کنگ

ویزای هنگ کنگ

ویزای هنگ کنگ به شکل سینگل ارائه میگردد که انواع آن در مدت زمان های مختلف در زیر اشاره شده است

ادامه مطلب
ویزای ازبکستان

ویزای ازبکستان

ویزای ازبکستان به شکل سینگل ارائه میگردد که انواع آن در مدت زمان های مختلف در زیر اشاره شده است

ادامه مطلب
ویزای بلاروس

ویزای بلاروس

ویزای بلاروس به شکل سینگل ارائه میگردد که انواع آن در مدت زمان های مختلف در زیر اشاره شده است :

ادامه مطلب
ویزای سنگاپور

ویزای سنگاپور

ویزای سنگاپور به شکل دبل ارائه میگردد که انواع آن در مدت زمان های مختلف در زیر اشاره شده است

ادامه مطلب

0 نظر
نوشتن نظر